Kort nieuws

donderdag 28 augustus 2014

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen ( KVO-B)

Op 25 augustus ondertekenden Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West, en Klaas Bakker, voorzitter Vereniging Ondernemerskring Bedrijvencentrum Osdorp (BCO) een intentieverklaring voor het verkrijgen van een KVO-B. Het KVO is een middel waarmee een veilige omgeving voor ondernemers in Nederland wordt bevorderd door het ontwikkelen van een instrument (het Keurmerk), de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd wordt en de continuïteit gegarandeerd is. Ook vertegenwoordigers van Brandweer, Politie en MKB Nederland ondertekenden de verklaring. ENOT Amsterdam, in 1964 het eerste bedrijf op het BCO, trad op als gastheer.

Archief